Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

KULTURA BEZ BARIER

Projekt „Kultura bez barier” – zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez GOKiS Pcim.

To kolejny projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu w 2018 roku. W ramach zadania zostały zakupione instrumenty muzyczne dla Orkiestry Dętej „Orzeł” z Trzebuni oraz wyposażenie sceniczne na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

Rozwój zaplecza technicznego z pewnością przyczyni się do rozwoju grup działających w ramach GOKiS w Pcimiu, dlatego w ramach projektu zapraszaliśmy wszystkich chętnych do zapisów zarówno do Orkiestry Dętej „Orzeł” jak również grup teatralnych skupionych wokół ośrodka kultury.

Warunkiem koniecznym było wypełnienie ankiety oraz formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kliszczacy.pl w zakładce PROJEKTY, podpisanie i złożenie w biurze GOKiS.

Obecnie zamierzeniem Orkiestry Dętej „Orzeł” z Trzebuni jest nieustanny rozwój umiejętności muzycznych i umożliwienie chętnym naukę gry na instrumentach. Do tego posłuży im nowo zakupiony zestaw instrumentów: nowy flet piccolo, klarnety, saksofony, puzony, suzafon oraz flet poprzeczny. Zakup instrumentów przyczyni się do rozwoju działalności i podniesie atrakcyjność orkiestry. Zaktywizuje dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji muzycznych, co z kolei będzie miało ogromny wpływ na proces włączania się w dzialalność swojego regionu. W ramach projektu w szeregi orkiestry dołączyło dodatkowo 10 nowych członków ( dorośli, dzieci i młodzież ).

Ważnymi grupami działającymi przy GOKiS w Pcimiu są grupa teatralna pn. „Teatr nad Rabą” oraz grupa teatralna dziecięca „Pod Wyrwikoszem”. Niestety pomimo potencjału ludzkiego wspomniane grupy zmagały się z brakiem fundamentalnych elementów wyposażenia scenicznego, co hamowało ich rozwój i jest głównym hamulcem dla tworzenia przestrzeni aktywnego odbioru widowisk przez mieszkańców ( brak sceny nie pozwala na właściwe przygotowanie ruchu scenicznego, brak oświetlenia mocno ogranicza odbiór wizualny widowisk, natomiast przestrzały i niekompletny system audio nie pozwala na występy przed szerszą publicznością i uniemożliwia pracę z dżwiękiem). W związku z tym w ramach projektu „Kultura bez barier” zakupiono profesjonalną scenę oraz niezbędne akcesoria sceniczne w tym zestaw nagłośnienia i oświetlenia.

Zadanie „Kultura bez barier” – zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez GOKiS Pcim zostało w 69,95% dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dzięki zakupionym instrumentom, scenie oraz wyposażeniu scenicznemu ( nagłośnienie i oświetlenie ) wszystkie grupy nieustannie realizują swoje pasje biorąc udział w organizowanych przez GOKiS w Pcimiu na terenie Gminy Pcim szeregu imprez jak „Świąteczne spotkanie z Kulturą”, koncert noworoczny Orkiestry Dętej „Orzeł” z Trzebuni.