Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PCIMIU

Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu działa od roku 1968 licząc już 43 lata działalności. Założycielką struktur była Pani Celina Fudali, Prezesem Pani Gracz z Myślenic. Początki działalności KGW sięgają jeszcze czasów kiedy w Pcimiu funkcjonowało Kółko Rolnicze SKR – poprzednik obecnej instytucji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu. Panie spotykały się w dość szerokim gronie – bo aż 80 osób. Zajmowały się głównie uprawą jarzyn i kwiatów – zakładały ogródki przydomowe, które miały na celu upiększanie okolic, mobilizowały inne osoby do zakładania ogródków, przeprowadzały konkursy najpiękniejszych ogrodów z okolic, które rozstrzygano zawsze podczas corocznych dożynek gminnych. Ściśle współpracowały z innymi wioskami naszego regionu o czym świadczą wpisy i podziękowania zawarte w najstarszej kronice dziś znajdującej się w siedzibie GOKiS-u. Kiedy powstał zespół regionalny Pcimianie panie z KGW połączyły siły i ich działalność skupiała się już nie tylko na uprawach roślin, hodowli kurcząt i brania czynnego udziału w Dożynkach Gminnych ale także na reprezentowaniu swojego regionu poprzez różnego rodzaju wyjazdy i występy jak wyjazd w 2008 wraz z Stowarzyszeniem Turystyczna Podkowa na Słowację, wyjazd do Włoch w 2008 roku. Panie stały się nieodłącznym elementem imprez i wszelkiego rodzaju wyjazdów promujących nasz region – nasze regionalne potrawy wreszcie znalazły szersze grono zwolenników w całej Polsce. W 2011 r. w kwietniu pcimska kwaśnica dotarła na targi w Kielcach.

Członkinie KGW Pcim dziś liczą około 30 osób. Obecnie spotykają się w siedzibie GOKiS Pcim na cotygodniowych robótkach ręcznych oraz przygotowaniach do różnego rodzaju form promocji kultury naszego regionu, pomagają w organizacji regionalnych konkursów jak cykliczny Turniej Wiedzy o Regionie odbywający się w GOKiS Pcim,  wyjeżdżają na różnego rodzaju imprezy, targi, konkursy. Jest to najbardziej widoczna wizytówka Pcimia. I nie są to już tylko i wyłącznie panie, które jednocześnie udzielają się w zespole regionalnym Pcimianie ale  również panie, które spotykają się razem, rozmawiają  jednocześnie podtrzymując tradycję dawnych kół gospodyń wiejskich, wykonując przy tym różnego rodzaju ozdóbki ręczne oraz gotując nasze potrawy regionalne, które wykorzystywane są do promocji gminy podczas róznego rodzaju imprez i konkursów.

W roku 2011 KGW Pcim bierze udział w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w zadaniu: „Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy transgranicznej Gmin Breza i Pcim”, podczas którego brać będą udział w warsztatach kulinarno-integracyjnych oraz festiwalu lokalnej tradycji i kultury wraz z kołem gospodyń z sąsiedniej gminy Brezy.

Najważniejsze osiągnięcia KGW Pcim to:

  • I miejsce podczas I Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego oraz Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 3-4 października w Marcinkowicach jako główny i jedyny reprezentant powiatu myślenickiego. Promują cały powiat.
  • Rokroczne uczestnictwo w Powiatowych Konkursach Potraw Regionalnych „Choinka przy wigilijnym stole”, „Przy Bożonarodzeniowym stole”, na których zawsze są w czołówce laureatów zajmując jedne z pierwszych miejsc. W roku 2007/2009 III miejsce, w roku 2010 II miejsce.
  • Ponadto czynnie biorą udział w corocznych Dożynkach Powiatowych nie tylko jako KGW prezentując się w Konkursie Potraw Regionalnych „Na dożynkowym stole” i zajmując pierwsze miejsce ale także reprezentują Gminę Pcim w Konkursie Wieńca Dożynkowego razem z pozostałymi członkami zespołu regionalnego Pcimianie. W roku 2008 w Pcimiu zajęły w Konkursie Potraw Regionalnych „Na dożynkowym Stole” II miejsce, w 2009 w Raciechowicach również II miejsce, a w 2010 roku w Sułkowicach I miejsce.
  •  Rokroczne uczestnictwo w Targach Wielkanocnych odbywających się w Krakowie na Rynku Głównym na najciekawszą formę „Stołu Wielkanocnego” organizowanego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. W tym – Panie nagrodzone zostały specjalnym pucharem od MODR za wystrój stoiska i przyśpiewki powitalne.
  • III miejsce podczas  Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego oraz Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich 2011, który odbył się w Marcinkowicach jako główny i jedyny reprezentant powiatu myślenickiego.