Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

O nas

WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PCIMIU
KONTAKT:

Gminny Ośrodek kultury i Sportu w Pcimiu

32-432 Pcim 563

tel. 12 274 80 39

e-mail: gokpcim@op.pl

 

Dyrektor GOKiS Pcim

Robert Bylica

e-mail: dyrektor.gokis.pcim@op.pl

 

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

Wramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu w dniach od poniedziałku do soboty od. godz. 8.00 do godz.20.00 w budynku GOKiS w Pcimiu prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych, a także organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Biuro Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

Świetlice kulturalne w Stróży oraz w Trzebuni czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.30

Obecnie siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu jest Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej (II piętro). Przy GOKiS Pcim działają dodatkowo Świetlice kulturalne w Stróży, Trzebuni i Pcim-Krzywicy oraz funkcjonują zespoły regionalne Pcimianie, ZPIT Mali Pcimianie, Zespół Regionalny „Trzebuńskie Kliszczaki”, Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni, zespół wokalno-instrumentalny Dotyk Anioła oraz gminne Koła Gospodyń Wiejskich z Pcimia, Stróży i Trzebuni. Ośrodek Kultury troszczy się o podtrzymanie lokalnych tradycji, zwyczajów oraz wspieranie wszelkiego rodzaju działań w tym zakresie m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, wernisaży itp. Takimi znamiennymi imprezami które uświetniają lato w Gminie Pcim oraz podtrzymują folklor tutejszych mieszkańców jest Święto Kliszczaka oraz Dożynki Gminne. A od roku 2011 zapoczątkowaliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka i Korpiela, tóre rokrocznie cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Dzieci, młodzież a także dorośli mają możliwość korzystania z bezpłatnych i płatnych zajęć organizowanych przez GOKiS.

Dom Kultury posiada również Izbę Regionalną z siedziba w Pcim Krzywica, gdzie została przeniesiona w roku 2009 z racji zmiany siedziby GOKiS Pcim. Eksponaty znajdujace się w Izbie to szeroki zbiór tradycyjnych narzędzi gospodarczych oraz rekwizytów, które pozyskano od lokalnych mieszkańców. Izbę można obejrzeć po wcześniejszym kontakcie z biurem GOKiS w Pcimiu.

Obecnie GOKiS Pcim prowadzi szereg zajęć instruktażowo-metodycznych dla dzieci i młodzieży jak również dla dorosłych.

Bardzo serdecznie zapraszamy do naszego ośrodka oraz uczestnictwa w szeregu organizowanych przez nas wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.