Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

ŚWIĘTO KLISZCZAKA

Święto Kliszczaka jest to impreza plenerowo – folklorystyczna, która nawiązuje do tradycji i obyczajów grupy etnicznej Kliszczaków (górali myślenickich) zamieszkujących kilka gmin: Pcim, Tokarnie i Lubień na terenie Beskidu Średniego – Makowskiego (wg podziału Wincentego Pola). Kliszczacy mają swoją tradycję i kulturę, które warto pielęgnować i promować na zewnątrz, ponieważ tradycja ta jak i kultura, zawiera zarówno elementy krakowskie jak i zakopiańskie (efekt synergii). Oprócz elementów wspólnych, Kliszczacy posiadają również wiele elementów rodzimych (oryginalnych ) jak np.: strój ludowy, piosenki, kolędy, obrzędy weselne i inne. Imprezie zawsze towarzyszy wystawa rękodzieła ludowego, twórców regionalnych z gmin Pcimia, Tokarni i Lubnia.

Celem imprezy jest przypomnienie mieszkańcom obyczajów, strojów kliszczackich, potraw, tradycji, rękodzieła, folkloru regionalnego oraz utrwalenie tożsamości oraz przynależności kulturowej. Impreza składa się z występów regionalnych zespołów kliszczackich, które (oprócz innych zespołów gościnnych na danej imprezie) prawie co roku uświetniają to święto.

Wśród wielu atrakcji jakie się przewijają podczas imprezy można wyróżnić: konkursy dla publiczności, atrakcje dla dzieci, wystawę rękodzieła artystów regionalnych, możliwość nabycia wierszy regionalnych twórców, degustacje potraw lokalnych, pokaz wyplatania koszyków, możliwość nabycia różnych wydawnictw związanych z kulturą kliszczacką.

Po raz pierwszy impreza wystartowała 25 lipca 2004 r. Święto Kliszczaka bardzo szybko wpisało się na stałe do kalendarza imprez w gminie Pcim – obecnie stanowi jego główny punkt.