Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

ŚWIETLICA STRÓŻA

Świetlica kulturalna w Stróży prowadzi swoje zajęcia w budynku CUS-u, obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży. W swojej ofercie posiada szereg zajęć dla dzieci  i młodzieży m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe. Świetlica zajmuje się dodatkowo organizacją imprez dla dzieci i młodzieży m.in. wystaw plastycznych, turniejów sportowych, wycieczek etc.

Zadaniami świetlicy, które są realizowane zgodnie z planem w ciągu całego roku, to przede wszystkim :

  • właściwa organizacja czasu po lekcjach,
  • zapewnienie kulturalnej rozrywki,
  • pomoc przy trudnościach w nauce,
  • pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
  • kreatywne spędzanie czasu wolnego.
  • rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień
  • kształtowanie świadomości dbania o środowisko,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej,

Dzieci zapisane na świetlicę  mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z gier i zabawek zgromadzonych na świetlicy.  Wykonują różne prace techniczne i plastyczne. Odrabiają zadania domowe. Oprócz planowanych zajęć, mogą także uczestniczyć w zajęciach  szachowych – prowadzonych przez instruktora który przyjeżdża na świetlice raz w tygodniu.

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 11.30 do 15.30.

Instruktor ds. świetlic:

Pani Stopka Magdalena

Zasady obowiązujące w Świetlicy kulturalnej w Stróży określa Regulamin Organizacyjny Świetlic nadany przez Dyrektora GOKiS Pcim.

tekst i foto opiekun świetlicy Magdalena Stopka