Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP

Konkurs Recytatorski Ars Rhetorica

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

TERMIN 25 kwiecień 2024r.

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

 1. „Ars rhetorica”,to konkurs recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pcim.
 2. Celem konkursu jest:
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kulturą słowa,
 • motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji,
 • doskonalenie pracy z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażenia własnych doznań.
 1. Uczestnicy konkursu recytatorskiego występują w następujących kategoriach:
 1. klasy I-III
 2. klasy IV-VI
 3. klasy VII-VIII
 1. Termin zgłaszania laureatów konkursów szkolnych – maksymalnie trzy osoby z każdej grupy wiekowej – upływa 19 kwietnia 2024r.
 2.  Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNICTWA (załącznik nr.1) w sekretariacie organizatora w terminie do 19 kwietnia 2024 roku bądź mailowo na adres:gokis@pcim.pl(scan). Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną zostanie potwierdzony zwrotną informacją o przyjęciu.
 3. Uczestnictwo w konkursie wiąże się ze zgodą na upublicznienie wizerunku i danych uczestnika na stronie internetowej i portalach GOKiS Pcim pn. Kulturalna Gmina Pcim (Facebook, YouTube) oraz w mediach i prasie w celu informacji oraz promocji GOKiS w Pcimiu.
 4. Organizator poinformuje o formie przeprowadzenia Konkursu
  z odpowiednio wcześniejszym wyprzedzeniem
  .
 5. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji 2 utwory  o dowolnej tematyce:
 1. krótki fragment prozy
 2. utwór poetycki,

Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

 1. W skład Jury wchodzą fachowcy z różnych dziedzin kultury: teatru, literatury, reżyserii oraz muzyki.

Jury dokonuje oceny według następujących kryteriów:

 1. dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora,
 2. interpretacja utworu,
 3. kultura słowa
 4. ogólny wyraz artystyczny.
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, ufundowane przez organizatorów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie konkursu.

W razie pytań, wątpliwości oraz w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu: Koordynator konkursu – Daria Jabłońska-Ostafin- tel. Biuro GOKiS Pcim tel. 12/274 80 39